Từ thiện tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Thông báo:
Ngày 25/5 Mình tổ chức từ thiện Đông trùng hạ thảo tại 1 số phòng bệnh thuộc Trung tâm Huyết học – Truyền máu Tỉnh Nghệ An – 60A, Tôn Thất Tùng.
Ai có người thân đang điều trị tại Viện Huyết học thành phố vinh thì có thể liên hệ với mình vào ngày mai ngày 25/5 
Sau đó mình sẽ về Viện huyết học Hà nội tiếp tục từ thiện cho 1 số bệnh nhân đang điều trị
Mọi người ai có người thân đang điều trị tại 2 bệnh viện huyết học này thì thông báo mình nhé
Mình sẽ tặng quà. Số ĐT Phương 0869 886389